Vaststellingen & veilingen

Onze ervaren gerechtsdeurwaarders en kandidaten staan graag in voor al uw vaststellingen en veilingen. GROEP-G gerechtsdeurwaarders is daarenboven bijzonder onderlegd in kunst- en antiekveilingen.

Vaststellingen of plaatsbeschrijvingen – Inventarissen

De gerechtsdeurwaarder kan ook optreden voor het opmaken van een proces-verbaal van vaststelling. Hierbij wordt een feitelijke toestand beschreven op een welbepaalde datum. Het betreft een loutere vaststelling van wat zintuigelijk kan worden waargenomen door de gerechtsdeurwaarder waardoor het een authentiek karakter krijgt.
Dit houdt in dat alles wat werd vastgesteld, geacht wordt waar te zijn en dit als bewijsstuk kan worden aangewend bij een bestaande of een eventueel toekomstige gerechtelijke procedure.
De gerechtsdeurwaarder geeft bij het vervullen van deze taak geen advies en velt geen oordeel. Hij/Zij streeft naar complete objectiviteit.

Enkele voorbeelden:
- Vaststelling van huurschade
- Vaststelling van bouwwerken/uitvoering van werken
- Inventaris van een inboedel

Verkopingen

Vrijwillige verkopingen

De gerechtsdeurwaarder is bevoegd om op te treden bij openbare vrijwillige verkopingen zoals verkopingen in het kader van een faillissement, handelsfonds en dergelijke meer.

Ons kantoor is daarenboven onderlegd in kunst- en antiekveilingen. Door onze gedrevenheid en expertise in dergelijke verkopingen, kunnen startende veilinghuizen alsook reeds bestaande veilinghuizen bij ons terecht voor advies en ondersteuning en voor aanwezigheid op de veiling zelf.

Gerechtelijke verkopingen

Wanneer de verkoping kadert in de context van een gedwongen tenuitvoerlegging worden deze verkopingen georganiseerd door de Vereniging van Gerechtsdeurwaarders van Gent en Omstreken. 
Het betreft openbare verkopingen waarbij de goederen onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder worden toegekend aan de hoogste bieder.

De verkopingen gaan door in de Veilingzaal der Gerechtsdeurwaarders Oost-Vlaanderen.  Deze worden gehouden elke eerste en derde dinsdag van de maand om 19.00 uur en elke tweede en vierde vrijdag van de maand om 09.00 uur te 9041 Oostakker, Ledergemstraat 65.

Voor  verdere inlichtingen, raadpleeg de website van de Vereniging van Gerechtsdeurwaarders van Gent en Omstreken.

Op zoek naar een gerechtsdeurwaarder?

U wenst beroep te doen op onze diensten?

Kantoor
Vergauwen & Helderweirt

Gewad 36
9000 Gent

+32 9 235 74 00

 

E-mail

Kantoor
Lictores

Kortrijksestw. 1103/A
9051 Gent

+32 9 225 04 55

Openingsuren

Loket: ma t/m vrij
van 09u00 tot 12u00
 
Goedkeuringsnummer CNK/111013/000000/0041 afgeleverd door de deontologische Commissie op 13/10/2011